cf.DomainAncillary.data

DomainAncillary.data

The Data object containing the data array.

  • f.data = x is equivalent to f.set_data(x, copy=False)

  • x = f.data is equivalent to x = f.get_data()

  • del f.data is equivalent to f.del_data()

  • hasattr(f, 'data') is equivalent to f.has_data()